praktisk informasjon

På denne siden finner du all praktisk informasjon du og ditt lag trenger å vite. Alt fra puljespill, dommere til premiering og ordensregler

Aktuelle spilledager og spillform

Alle lag vil bli satt opp med kamper på én dag. I klassene fra 2006 til 2009 må dere også regne med minst én dag til sluttspillkamper.

 

Vi tar forbehold om at vi kan utvide antall spilledager og/eller endre på de oppsatte spilledagene når vi har oversikt over påmeldingene.

I finalene spilles det 2 x 15 min med fem min pause

J/G 2015-2014

 • 23. april – 24. april

Minihåndball
Fire mot fire på 1/3 bane
1 x 15 min

Bjørnarhallen

J/G 2013-2012

 • 23. april – 24. april
 • 29. april – 30. april
 • 06. mai – 08. mai

Kortbanehåndball
Fem mot fem på 2/3 bane
1 x 20 min

Bjørnarhallen

J/G 2011-2010

 • 13. mai – 16. mai
 • 18. mai – 22. mai

Sekserhåndball
Seks mot seks på full bane
1 x 20 min

Bjørnarhallen

J/G 2009-2006

 • 25. april – 28. april
 • 02. mai – 05. mai
 • 09. mai – 12. mai
  Finalene 12.mai vil bli vist på bt.no

Vanlig håndball
Syv mot syv på full bane
13-14 år: 1 x 20 min
15-16 år: 1 x 25 min

Haukelandshallen

Påmeldingsavgift

J/G 2015-2014

600
kr
 • Påmeldingsavgift

J/G 2013 -2010

700
kr
 • Påmeldingsavgift

J/g 2009-2006

800
kr
 • Påmeldingsavgift

Banestørrelse og antall spillere

J/G 2015-2014: Minihåndball – Fire mot fire på 1/3 bane

J/G 2013-2012: Kortbanehåndball – Fem mot fem på 2/3 bane

J/G 2011-2010: Sekserhåndball – Seks mot seks på full bane

J/G 2009-2006: Vanlig håndball – Syv mot syv på full bane

Spilletider

0 min.
G/J 2015-2014
0 min.
G/J 2013-2008
0 min.
G/J f. 2007-2006
2x 0 min.
A- og B- finale

Puljer og puljespill

Lagene vil bli inndelt i puljer på 3 – 5 lag, og det spilles enkel serie i hver pulje. I klassene J/G 2010-2015 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

I de eldre klassene går de to beste lagene går til A-sluttspill. De resterende lagene går til B-sluttspill.

Det vil ikke bli B-sluttspill hvis det er påmeldt elleve lag eller mindre i en klasse.

Vi tar forbehold om sammenslåing av klasser. Hvis vi i en klasse får mindre enn fire lag påmeldt, arrangeres det ikke turnering i denne klassen.  

 

I minihåndball og J/G 2009-2011 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:

a) Poeng i innbyrdes kamper.

b) Målforskjell i innbyrdes kamper.

c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper

d) Målforskjell i samtlige kamper i puljen.

e) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.

f) Loddtrekning

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke.

Sluttspill

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte:

Det gjennomføres loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner.

Hvis ikke kampen er avgjort etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved straffekastkonkurranse i klassene J/G 2006 og 2007, og ved myntkast i de øvrige klassene.

Dommere

Kampene i klassene fra og med J/G født 2006 til og med 2009 ledes av godkjente aktive dommere fra NHF Region Vest.

Jury og protester

Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den skriftlige protesten må leveres til turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt.

Protestgebyr: 700kr.

Deltakere

Hvis et lag har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene.

Dette gjelder for J/G født 2009 eller eldre. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. 

Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til. Vi presiserer at ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen.

Ordensregler

 • All bruk av alkohol er forbudt.
 • Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for at lagene rydder etter seg.
 • Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G 2007 og 2006.

Premiering

Finalistene i såvel A- som B-sluttspill vil bli personlig premiert i samtlige klasser.

Premieringen er begrenset til 13 spillere per lag.

I tillegg blir det pokaler til finalistene i A-sluttspillet.

I klassene J/G 2010-2015 blir det ikke kåret noen vinner. Alle deltakerne blir premiert likt. Vi presiserer at premieringen er begrenset til åtte spillere pr. lag i minihåndballturneringen. (Er det flere ønsker vi forhåndsmelding)