praktisk informasjon

På denne siden finner du all praktisk informasjon du og ditt lag trenger å vite. Alt fra puljespill, dommere til premiering og ordensregler

Aktuelle spilledager og spillform

Alle lag vil bli satt opp med kamper på én dag. I klassene fra 2007 til 2010 må dere også regne med minst én dag til sluttspillkamper.

Vi tar forbehold om at vi kan utvide antall spilledager og/eller endre på de oppsatte spilledagene når vi har oversikt over påmeldingene.

I finalene spilles det 2 x 15 min med fem min pause

J/G 2016-2015

 • Dato finner du her

Minihåndball

 • 3+1 spillere på banen 
 • 1/3 bane
 • Minimål
 • 1 x 15 min
 • Ingen resultatføring
 • Avkast fra målvakt
 • 00 mykball

Bjørnarhallen

J/G 2014-2013

 • Dato finner du her

Kortbanehåndball

 • 4+1 spillere på banen
 • 2/3 bane
 • Nedsenket tverrligger
 • 1 x 20 min
 • Avkast fra målvakt
 • 00 ball 2014 og 0 ball 2013

Bjørnarhallen

J/G 2012-2011

 • Dato finner du her

Sekserhåndball

 • 5+1 spillere på banen
 • Full bane
 • Nedsenket tverrligger for 2012 og vanlig mål for 2011
 • 1 x 20 min
 •  Avkast fra midten
 • 0 ball

Bjørnarhallen eller Haukelandshallen

J/G 2010-2007

 • Dato finner du her

Syverhåndball

 • 6+1 spillere på banen
 • Full bane
 • Vanlig mål
 • 2010 og 2009 1 x 20 min, og 2008 og 2007 1 x 25
 • Avkast fra midten 
 • 1ér ball 2010 og 2009 og 2ér ball 2008 og 2007

Haukelandshallen og Bjørnarhallen

Påmeldingsavgift

J/G 2016-2015

700
kr
 • Påmeldingsavgift
 • Maks antall per lag: 8 stk

J/G 2014 -2011

800
kr
 • Påmeldingsavgift
 • Maks antall per lag: 12 stk

J/g 2010-2007

900
kr
 • Påmeldingsavgift
 • Maks antall per lag: 12 stk

Banestørrelse og antall spillere

J/G 2016-2015: Minihåndball – 3+1 mot 3+1 på 1/3 bane

J/G 2014-2013: Kortbanehåndball – 4+1 mot fem på 4+1 bane

J/G 2012-2011: Sekserhåndball – 5+1 mot 5+1 på full bane

J/G 2010-2007: Vanlig håndball – 6+1 mot 6+1 på full bane

Spilletider

0 min.
G/J 2016-2015
0 min.
G/J 2012-2009
0 min.
G/J f. 2008-2007
2x 0 min.
A- og B- finale

Puljer og puljespill

Lagene vil bli inndelt i puljer på 3 – 5 lag, og det spilles enkel serie i hver pulje. I klassene J/G 2011-2016 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

I de eldre klassene går de to beste lagene går til A-sluttspill. De resterende lagene går til B-sluttspill.

Det vil ikke bli B-sluttspill hvis det er påmeldt elleve lag eller mindre i en klasse.

Vi tar forbehold om sammenslåing av klasser. Hvis vi i en klasse får mindre enn fire lag påmeldt, arrangeres det ikke turnering i denne klassen.  

 

I minihåndball og J/G 2010-2012 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:

a) Poeng i innbyrdes kamper.

b) Målforskjell i innbyrdes kamper.

c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper

d) Målforskjell i samtlige kamper i puljen.

e) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.

f) Loddtrekning

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke.

Sluttspill

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte:

Det gjennomføres loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner.

Hvis ikke kampen er avgjort etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved straffekastkonkurranse i klassene J/G 2007 og 2008, og ved myntkast i de øvrige klassene.

Dommere

Kampene i klassene fra og med J/G født 2007 til og med 2010 ledes av godkjente aktive dommere fra NHF Region Vest.

Jury og protester

Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den skriftlige protesten må leveres til turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt.

Protestgebyr: 700kr.

Deltakere

Hvis en klubb har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene.

Dette gjelder for J/G født 2010 eller eldre. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. 

Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til. Vi presiserer at ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen.

Ordensregler

 • All bruk av alkohol er forbudt.
 • Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for at lagene rydder etter seg.
 • Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G 2008 og 2007.

Premiering

Finalistene i såvel A- som B-sluttspill vil bli personlig premiert i samtlige klasser.

Premieringen er begrenset til 12 spillere per lag.

I tillegg blir det pokaler til finalistene i A-sluttspillet.

I klassene J/G 2011-2016 blir det ikke kåret noen vinner. Alle deltakerne blir premiert likt. Vi presiserer at premieringen er begrenset til åtte spillere pr. lag i minihåndballturneringen (2016-2015), ti spillere i klassene 2014-2011, og tolv spillere i øvrige klasser.